Ugar

Frissítve: 2021-07-14       Ultrahang     Utcai sorfák     Útfásítás     Utca fásítás     Utóérlelés     Ültetés     Ültető fúró

Ugar. Szántóterület, amelyet rendszeresen művelnek, de egy időre kikapcsolnak a termesztésből. Célja lehet a talaj elgyomosodásának leküzdése, a tápanyag-feltáródás elősegítése, csapadék szegény vidéken a talaj víztartalékainak növelése. Hazánkban Ugar-t általában nem hagynak, mert viszonyaink közt nem is szükséges, sőt helytelen.

Az irodalom az ugarokat kétféleképpen osztályozza. A német osztályzás szerint van teljes ugar, melynek művelése egy éven át tart és részleges Ugar, amelyet az elővetemény lekerülte és az azt követő növény vetése közötti, hosszabb-rövidebb ideig művelnek. Utóbbiról tehát minden évben termést nyerünk.

A szovjet osztályozás szerint van tiszta ugar és foglalt ugar. Az előbbi lehet fekete ugar, amikor 1-1,5 évig pihen a föld és kései ugar, amelyet aratás után a következő év tavaszáig legeltettek, majd júl.-ban feltörtek és őszi vetésig műveltek.

A foglalt Ugarok tulajdonképpen nem minősíthetők Ugaroknak, mert területükről minden gazdasági évben termést nyernek. A foglalt ugarokat nevezik nyári vagy zöld ugaroknak.

Ugaresap (szőlő). A termőcsap alatt v. mellett található 1-2 rügyes csap, amelynek a következő évi metszéshez szükséges vesszők kinevelése a feladata. ugarra csak a hosszúmetszéseknél van szükség, ahol a letermett és felkopaszodott csapokat v. szálvesszőket ezekre váltják le.
Ugarhajtás. Az ugarcsapon található szőlőhajtás, amely beérve ugarvessző lesz.

Ugar