Kapcsolódás

Kapcsolódás bizonyos jellegek együtt-öröklődése, vagyis egy hasadó F2 V. B1 stb. nemzedék ugyanazon egyedeiben való együttmaradása annak következtében, hogy génjeik ugyanabban a kromoszómában lokalizálódnak.

Egy egyed génjei általában annyi kapcsolódási csoportba rendeződnek, amennyi a testi sejtek kromoszómaszáma (2n).

Mennél közelebb van egymáshoz két gén egy kromoszómán, annál szorosabb köztük a kapcsolódás, vagyis annál nagyobb a valószínűsége, hogy a meiozis Redukciós sejtmagosztódás) során ugyanabba a gamétába kerülnek.

Ha a lokalizációs távolság nagyobb, akkor a kapcsolódás kevésbé szoros, vagyis csökken az együtt-öröklődés valószínűsége.

Ez azzal magyarázható, bogy az egymástól távolabb eső gének közt meiozis (esetleg mitozis, Közvetett sejtmagosztódás) közben nagyobb valószínűséggel következik be crossing over, vagyis a homolog kromoszómák kromatidaszakaszainak kölcsönös kicserélődése.

Emiatt az egyedek bizonyos %-ban (a crossover egyedekben) a vizsgált bélyegek függetlenül öröklődnek - Rekombináció.

Az egyes locusok (génhelyek) kicserélődési (crossover-) százalékából következtetni lehet a locusok viszonylagos távolságára a kromoszómán