Járulékos gyökerek

  • Frissítve: 2023-09-24       Jasminum

Járulékos gyökerek. A normális gyökértől eltérő helyen (száron, levélen) keletkeznek, de szerkezetük megeggyezik amazokéval. A hajtások sok esetben képesek Járulékos gyökerek fejlesztésére (hajtáseredetű gyökerek).

A dugványozás és bujtás Járulékos gyökerek képzésén alapul, s heteroauxin segítségével serkenthető. A dugványok alapján talpgyökerek, csúcsán, a talaj felszíne közelében harmatgyökerek, a dugvány középső táján oldalgyökerek fejlődnek.

Természetes Járulékos gyökerek-et fejleszt a kukorica és több más növény is (szamóca, ibolya az indákon, a rizómás növények a gyökértörzsön.

Járulékos gyökér - Pallas lexikon

Járulékos gyökér v. mellékgyökér (növ., radix adventitia), az olyan, mely nem gyökérből, hanem a növénynek más részéből lesz. Ritkábban a levél tövéből (Pirola, Cardamine amara stb.), az átellenes és örves levelü növényeknek pedig a levél közeiből is ered, sőt nagy ritkán magából a levélből is, kivált ha dugványnak elültetjük és járulékos rügyet hajtott.