Gyep - Pázsit

  • 2022-02-12

Pázsit, Gyep, Díszgyep, Sport gyep

Földünk szárazföldi felületének 25-30 %-át füvek borítják.
A települések közcélú zöldfelületeken a gyep és pázsit felületek aránya eléri a 60-70 %-ot.

Jelentős felületeket foglalnak el a gyeppel borított út menti rézsűk, terelöszigetek, valamint a monokultúrában művelt, füvesített sport- és golfpályák száma nálunk is rohamosan nő.

A gyep, a kert esztétikában játszott szerepe mellett, jelentős a települések ökológiai viszonyainak javításában is.

Míg a lombos fákból és cserjékből, illetve tűlevelűekből álló növényállomány csak a telepítést követő 5-10 év után fejti ki hatását, a gyepfelület már a telepítés évében is maximális hatékonyságú zöldfelület.

Aktivitásértéke, a teljesen kifejlődött fásszárú növényállomány mintegy 40 %-a.

A gyep létesítése és szakszerű fenntartása ezért a jelenleginél lényegesen nagyobb figyelmet érdemelne. Sajnos a kerti gyepekkel foglalkozó magyar nyelvű szakirodalom meglehetősen szűkös, ellentétben a téma óriási (és sokszor altémákra bontott) angol, német vagy francia nyelvű szakirodalmával.

Az érdeklődök számára ajánljuk még Szendrői József - Gyepek és pázsitok létesítése és fenntartása című könyvecskéjét.
A fűvel borított zöldfelületet a kertészetben pázsit, vagy gyep fogalmakkal különböztetik meg.

A pázsit a talajt szőnyegszerűen betakaró, finom levelű fű fajokból álló, rövidre nyírt növénytársulás, míg a gyep igénytelenebb, többnyire bokros füvekből, esetleg kétszikű növényekből áll, fenntartása extenzívebb.

A gyakorlatban a két meghatározás között több átmenet lehetséges és a magyar szóhasználat miatt is adódhat keveredés a két alaptípus között.

A gyep- és pázsitfelületek funkció és fenntartási igény szerinti csoportosítása az alábbi:

Díszgyep

Alkalmazási területe: települések, intézmények, házikertek reprezentatív zöldterületei.

Jellemzői: tömött pázsit, finom levelű fűfajokból és fajtákból, kevés taposási igénybevételre.

Fenntartási igénye: intenzív fenntartás, sűrű kaszálással, bőséges öntözéssel (400-500 l/m2), nagy élőmunka és költségfelhasználással.

Taposást tűrő gyep pázsit

Taposást tűrő gyep pázsit alkalmazási területe: közparkok, házikertek, lakótelepi zöldfelületek, gyephézagos parkolók.

Jellemzői: az egész éves igénybevétel, a taposást és szárazságot tűrő fű-fajok, közepes vagy nagy taposási igénybevételre.

Fenntartási igénye: közepes, évi 8-12 kaszálás, 200-300 1/m2 öntözővíz felhasználásával, közepes tápanyag-utánpótlás.

Sport gyep

Sport gyep alkalmazási területe: füves sport és golfpályák, játékterek.

Jellemzői: taposást jól tűrő, jól regenerálódó, sűrű, alacsony kaszálást tűrő, finom levelű fű fajták, jelentős taposási igénybevételre.

Fenntartási igénye: közepes, vagy magas. Rendszeres öntözés, kaszálás és tápanyag-utánpótlás.

Gyep - Pallas lexikon
Gyep pást pázsit (növ. caespes), teljesen vagy legalább főképen pázsitfüvekkel egyenletesen és sürüen benőtt mező vagy térség.
A gyökérfej vagy megkurtlt törzsek sürü levélzete alkotja.

Rétek, legelők s kerti pázsitok alakításánál több módon alkalmazzák, ilyenek a természtes begyepesítés, a gyeplerakás s a gyep vetése.

Természetes módon ugy létesítünk gyepet, ha a gyep keletkezését egyszerüen a természetre bizzuk; a begyepesítendő területet e célból valamely kalászossal vetik el s ennek letakarítása után magára hagyják; a legelőváltó gazdaságnál gyakran előforduló ezen eljárás csapadékos éghajlat alatt sikerrel alkalmazaható ugyan, csakhogy az ily módon létesített gyep nem felel meg mindig a gazda követelményeinek.

Legbiztosabban és leggyorsabban elérjük a célt, ha a begyepesítendő területet más gyepes területről lehántott gyeppel befedjük, csakhogy ez a módozat nagyon költséges s nagyban ki nem vihető.

Ennélfogva legáltalánosabb módja a gyepvetés; sikerülésének főfeltétele, hogy a vetésre alkalmazandó s rendszerint különféle fű- s lóherfélékből álló magkeverékben azok a növények legyenek megfelelő arányban képviselve, amelyektől az adott viszonyok között a legjobb gyep várható, minélfogva a gyepesítés e módja alapos szakismeretet tételez fel.

Pázsit - Pallas lexikon
Pázsit vagy pázsint, alacsony füvekből alkotott gyep, főképen legelőn és parkban.

Szép Pázsit alakítására különösen az angol perje s a juhcsenkesz (Festuca ovina) nagyon alkalmas, azonban fentartása gondos kezelést, gyakori öntözést és kaszálást igényel, mely utóbbi külön e célra szerkesztett Pázsit-nyíró gépekkel végzik.

A legszebb természetes Pázsit-tal hűvös s nyirkos éghajlat alatt találkozunk; száraz s meleg, illetve tropikus klima alatt pedig Pázsit egyáltalában nem képződik.

Fűmagvetés