Fűmagvetés, Füvesítés

Wiandt Kertészet cikk Fűmag vetés füvesítés

A füvesítés fagymentes időszakban elvileg bármikor elvégezhető.
Nem mindegy azonban, hogy utána mennyire lesz gyors és egyenletes a csírázás, valamint az sem, hogy a csírázás után mennyi ápolás kell a fiatal gyepnek ahhoz, hogy jól beálljon és megerősödjön.

Füvesítés időpontja

A parképítési gyakorlatban a füvesítés időpontja két vetési időszakra oszlik.

  • Az egyik időpont augusztus második felétől szeptember közepéig tart. Hazánkban ekkor jelentős csapadékra és harmatképződésre lehet számítani. Az éjszakák hűvösebbek, a melegigényes ruderális gyomok nem kapják meg a csírázáshoz szükséges hőt, így a fűmagvetés általában gyommentes marad.
  • A másik időpont füvesítés idejére a március végétől április közepéig tart.
    A talajban ilyenkor még kellő téli nedvesség van, és a talaj hőmérséklete már kedvező a fűmag csírázására. Ha ilyenkor hirtelen felmelegedés köszönt be, és a talaj kiszárad, akkor ez a csírázó növények pusztulásával járhat.

Az őszinél alacsonyabb talajhőmérséklet a csírázási időt megnyújthatja, ez nagyobb rizikót jelent, és a gyomosodás is megindulhat.

A nagy felületek és öntözés nélküli területek füvesítésének optimális ideje, a fentiek alapján, augusztus második felétől szeptember közepéig tart. Az ekkor vetett fűmag nagy valószínűséggel kikel, a vetés gyommentes lesz, és a tél beálltáig a kellően megerősödhet.

Fűfajok csoportosítása

Aljfüvek

A földfelszín közelében dús levélzetű, laza vagy sűrű gyepet alkotó fűfajok például Poa pratensis, Festuca rubra.

Szálfüvek

többnyire magas szárú, lazább bokrot képező fűfajok, például Bromus inermis, Bromus erectus, Festuca pratensis.

Bokros növekedésű füvek

erősen sarjadzó, tömött csomókat képező fűfajok, például Lolium perenne, Festuca heterophylla

Tarackoló füvek

Föld alatti, vagy föld fölötti szárképletekkel nagyobb felületet szőnyegszerűen behálózó fűfajok, például Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Poa pratensis.

Természetes körülmények között a legtöbb faj laza bokrot fejleszt. Kaszálás, vagy legeltetés hatására a tőből tömegesen fejlődnek az új sarja, indák, levelek, melyek az állományt tömötté és taposásra ellenállóvá teszi. Ebből az is következik, hogy sűrű kaszálás hatására a szálfüvek egy része is az aljfűre jellemző tulajdonságokat mutat.

Terület előkészítése fűvetés előtt

Füvesítés előtt. Tísztítsuk meg a területet és egy ásómélységig lazítsuk fel a talajt.
A köveket, évelő gyomok gyökereit gondosan távolítsuk el.

A felásott, fellazított és durván elegyengetett területre kiszórhatunk Volldünger összetett műtrágyát nm-ként 300-500 grammot,
vagy más pázsit műtrágyát a dobozon feltüntetett mennyiségben.
Ezt 10 cm mélyen munkáljuk a talajba és a közben a felszínre kerülő durvább rögöket törjük szét, a köveket, gyökereket stb. gyűjtsük össze.

A felületet gondosan hengerezzük le (tömörítsük) lehetőleg két különböző irányból. Ezután a talajegyenetlenségeket gereblyével simítsuk el.
Az előkészített talajt 1-2 hétig hagyjuk pihenni, hogy a csírázó gyomokat el tudjuk távolítani. (Száraz időben öntözzünk.)

Fű, Fűmag

Fűvetés elött a területet jól be kell öntözni - (20 liter/nm)

Fűmagvetés folyamata

Fűmagvetés folyamata. A dobozban lévő magokat vetés elött rázzuk jól össze. Négyzetméterenként 20-30 gramm fűmagot szórjunk a területre.
A széleken ennél több magot is szórhatunk.

A fűmag kiszórása után vagy vékony rétegben kiszórhatunk tőzeget (50 liter=50 négyzetméter), -vagy gereblyébel beveregetjük a földbe.
Ezután hengerezzük, vagy tömörre tapossuk, majd finoman beöntözzük a területet.

A vetés után 2 hétig (a finom aljfüvek keléséig) naponta 3-5 alkalommal finoman öntözzük meg, hogy a csírázás mielöbb meginduljon.
Amikor az aljfüvek növekedése megindult, naponta egyszer erősebben öntözzünk.

Mikor a füvünk 2-3 cm magasságot elért, gyengén hengerezzük le.
6 - 7 cm-es magasságnál kerüljön sor az első vágásra.

Füvesítés menete

Az igen apró magvakból álló fűkeveréket az elmunkált és előzőleg tömörített (hengerelt) magágyba kell vetni.
Kis felületeket (pl.: házikertben) többnyíre kézzel, nagy összefüggő területeket inkább géppel vessünk. Mindkettő előtt célszerű próbavetést végezni a helyes magmennyiség beállításához.

Fűmagot kézzel szélcsendes időben vessünk.
Kisebb területek füvesítésekor a tábla szélén, egy sekély barázdába bővebben szórjunk magot, így az a kelés után határozott élt kap.

Fűmagvetés után

A fűmagot vasgereblye függőleges mozgatásával, egyenletes bekapálással, 4-5 centiméteres fogásokkal, vagy szöges hengerrel dolgozzuk bele a talajba.
Apró fűmagok sekély bedolgozására a sima henger is elegendő.
Nagy felületen kerti traktorral vontatott fűmag vető géppel vetünk és utána magtakaró borona, bordás vagy Cambridge-henger segítségével végezhetjük a magtakarást.

A magvetés után az első kaszálásig a földet folyamatosan nedvesen kell tartani

Különösen fontos ez a csírázás időtartama alatt, mely kedvező körülmények között (14 °C feletti hőmérséklet) a vetés után 10 nap alatt megkezdődik és a növekedés idején, a csírázást követő 10-20. nap között. Ezután az öntözést mérsékelni lehet.

Az első kaszálás általában a vetéstől számított 30 napon belül válik szükségessé, amikor a fű magassága 8-10 cm.
Ezt a kaszálást száraz talajon, 3-4 cm-es tarló hagyásával, éles késű géppel kell elvégezni, utána a lekaszált füvet le kell gyűjteni. A kaszálások száma a gyep teljesen kész állapotáig (műszaki átadásig) általában 1-3, ez idő alatt a pázsit sűrűvé és tömötté válik és a talaj fedettsége (dominanciája) legalább 75 %.

Fűnyírás gyakorisága, gondozás

Az ideális pázsit magasság általában 6-8 cm. Fűnyírás alkalmával a fű felső 1/3 részét vágjuk csak vissza.

A növénynek fotoszintézisen keresztül kell cukrokat gyártania a leveleikben azért hogy egy magas minőségi pázsittá fejlődjön. Ha rendszeresen túl alacsonyan nyírjuk vissza gyepünket, akkor sekélyebb és ritkább gyökérrendszere lesz, az árnyékoló hatás is kisebb mértékű, így gyorsabb a párolgás is és a meleg időszakban feszültséget okoz a növénynek.
Ha igyekszünk megtartani a nyíráskori 1/3-os szabályt, akkor a levelek mennyisége, és ezáltal a gyökérzet fejlődése is megfelelő lesz a nyírás után is.
Vágás utáni nap öntözzünk.

Gyep és pázsit

A pázsit a talajt szőnyegszerűen betakaró, finom levelű fűfajokból álló, rövidre nyírt növénytársulás, míg a gyep igénytelenebb, többnyire bokros füvekből, esetleg kétszikű növényekből áll.

vissza >> Kerti tanácsok ötletek kertészkedés Metszés Szaporítás listához

Gyep, Gyepszőnyeg

Kertészeti lexikon címszavak: