T-szemzés - Hagyományos Szemzési módok

T-szemzés

T-szemzés
Nálunk a legelterjedtebb, hagyományos módja a szemzésnek. Kivitelezése a következőképp történik

Bevágás az alanyon

T-szemzéshez az alanyon előbb a felső, vízszintes vágást készítjük el, ennek hossza az alany kerületének kb. egynegyede.
A vízszintes metszés közepén a kést lefelé húzva függőleges irányban is behasítjuk az alany héját.

A függőleges vágás hossza 15-25 mm. Megfelelő gyakorlattal elérjük, hogy a kés nem hatol mélyebbre, a fa testét nem sérti, csupán a héjat hasítja fel. A háncsrészt a kés pengéjének tűrő részével jobbra és balra, a vízszintes metszésnél felfeszítjük.

A szempajzs megvágása

A szemzőhajtást a bal kezünkbe vesszük úgy, hogy a hajtás csúcsi része felénk legyen. Éles késsel, egyetlen vágással lemetsszük a szemet a hajtásról. A levágott szempajzs 2,5-3 cm hosszú, a szem alatti rész legalább 1 cm-es legyen.
A szemet két ujjunk közé fogjuk.

Ügyeljünk arra, hogy a szemet farész nélkül vagy minél kisebb farésszel vágjuk. Néhány faj esetében a farészt kipattintjuk a szemből (pl. rózsa), ügyelve arra, hogy a rügy-alap ne sérüljön meg.

Az illesztés

A leszedett szemet az alany felfeszített kérge alá toljuk. A levélnyelet megfogva vagy alatta a szempajzshoz a kés pengéjének tompa végét illesztve addig nyomjuk a szemet, amíg a szempajzs teljesen a héj alá nem jut.

A T-bevágás vízszintes részénél a szem héjrészét elvágjuk. Az alany felnyitott héjrészei ráfekszenek a szempajzsra, a szem pedig köztük kiemelkedik.

Gyorsan dolgozzunk, hogy se a szem, se az alany vágásfelülete ne száradjon ki.

A T-szemzés kötözése a leggyakrabban kötözőfóliával történik.
A kötést kezdhetjük felülről és alulról is, de arra mindenképp ügyeljünk, hogy a szem ne mozduljon el.

A kötés a T-vágást teljes hosszában fedje be. A fóliát az alanyon átvetve szorosan tekerjük az alanyra úgy, hogy a tekerés menetei feszesen egymásra simuljanak, egynegyed részükkel fedjék az előzőt. A szemet lehetőleg ne kössük le. Az elálló rügyű fajokon (pl. Cerasus) a kötést a szem alá is vigyük be.

Legjobban a levélnyél tövénél kell meghúznunk a kötést. A kötés befejezésekor a fóliacsíkot áttekerjük az utolsó hurkon, és utána meghúzzuk, csomóra kötni nem kell. (A meghúzás iránya a kötözés irányával azonos legyen.)

A kötés akkor jó, ha nem vágja be a szempajzsot, és körmünkkel végighúzva nem lazul fel. Gumilapos kötözéskor a gumilapot a szemzéssel ellentétes oldalon fűzőkapoccsal rögzítjük, a gumilap a szemet befedi.

Chip-szemzés