Manifesztáció

  • Frissítve: 2023-12-22       Manna

Egy adott gén v. génegyüttes (Komplement gének, Kumulatív gének) hatásának érvényre jutása egy adott környezetben az élő szervezet bizonyos jellegeinek kialakításában.

A manifesztációs mechanizmust mai felfogás szerint génkontrollálta biokémiai reakciók építik fel. Bizonyos gén-termékek minőségének v. mennyiségének változása v. egy ilyen termék teljes hiánya egy v. több jelleg manifesztációját is módosíthatja.

Monotrop és pleiotrop gének:
(Pleiotropia). Mivel a fiziológiai-biokémiai reakciólépések egymással is összekapcsolódnak, egy génhatás manifesztációjára az egész genotípus és a citoplazma öröklődési faktorai is befolyással lehetnek. (Helyzethatás)

A környezetnek manifesztáció módosító hatása közismert (pl. festékképződés függése a Hőmérséklettől, a növekedési és alakképződési folyamatok függése a tápanyagellátása és fényviszonyoktól stb.).

Ezért a manifesztáció mindig többé-kevésbé variábilis. Változik a gének: expresszivitása (a génhatás erőssége, intenzitása), penetranciája (a manifesztáció %-os gyakorisága a populációban) és fajlagossága.

Manifesztáció