Sudaras ágcsoportos korona

Frissítve: 2021-07-14       Suháng

Sudaras ágcsoportos korona gazdasági fáinknak gyakran alkalmazott koronaformája, amikor a törzs folytatásában a sudáron a vázágak ágcsoportokban (emeletekben) helyezkednek el.

Általában 3 ágcsoportot alakítunk ki (egy-egy ágcsoportban alulról felfelé pl. 4-3-2 vázágat). Az egyes ágcsoportok egymástól való távolsága 60-100 cm, fajtától és a termőtájtól függően.

Alakításkor az első év tavaszán a törzs folytatásában egy sudárvesszőt és 3-4 egyenletesen elosztott egyforma erősségű oldal-vezérvesszőt hagyunk.

Erősségük szerint a sudárvesszőt felére, egyharmadára, míg az oldalvesszőket 1/3-1/4-ére kifelé álló rügyre metsszük vissza.

Második évben, ha a növekedés jó volt, kialakítjuk a második ágcsoportot úgy, hogy felmérjük a sudárra az emeletek közötti távolságot (60-100 cm), s e fölött 5-6 rügyet meghagyva, a sudarat visszametsszük, az oldalvesszőket pedig úgy, hogy azok a lemetszett sudár csúcsával 45°-os szöget zárjanak be. Hasonló a metszés a harmadik emelet kialakításakor is.

Sudaras korona

Sudaras korona olyan koronaalak, amelyben a törzs folytatásaként tengelyt, sudarat találunk. Ha a vázágak ágcsoportokban, emeletszerűen helyezkednek el a sudáron, a neve sudaras ágcsoportos korona.

A szórt állású koronánál az alsó kialakított ágcsoport felett a vázágak meghatározott távolságban a sudáron körös-körül, szórtan helyezkednek el.

Sudár

Sudár a fa tengelyének függőleges folytatása, amelyen a vázágak helyezkednek el.
Csúcsán a sudárvessző, iII. a sudárhajtás található, mely a hosszanti növekedést biztosítja. A sudár idővel ágszerűen megvastagodik.