Kerti utak

Kerti utak a forgalom és a vízelvezetés céljára létesülnek. Építésük során - technikai szempontból - a forgalmi utakra vonatkozó általános elvek érvényesülnek

A Kerti utak szélessége: ösvény, tipegő 0,40 m, talicskaút 0,60 m, kerti út (gyalogút) egy személy részére 0,60 m (több személyre ennek többszöröse), fal mellett 0,30 m többlettel; kapu 2,50 m. A Kerti utak legnagyobb lejtése: kövezett kocsiút 5-10%, sima kőlap 5%, érdes kőlap 10%, kavicsos út 15%. Legelőnyösebb keresztmetszet a tetőalak.

Az oldallejtés csekély hosszirányú lejtésnél és durva burkolat esetén max. 3-4%. A rétegvonalakkal párhuzamos utak egyoldalúan, enyhe tereplejtésnél a terep lejtésével egyező, nagy tereplejtésnél ellenkező értelemben lejtenek. Jó vízelvezetésről kell gondoskodni.

A rézsű korona vagy körömvonalától az út min. 0,40 m. Ha az út mellett ülőhely van, akkor annak hátsó széle 2-3 cm-rel magasabb legyen, mint az út koronavonala. A koronavonal 2 m útszélességig nem magasabb, mint az út szegélye. Ez lehet gyepszegély, tégla- v. terméskő-szegély.

A betonba ágyazott v, szárazon rakott kőszegély legfeljebb 5-7 cm magas. Beton-, vas- stb. szegély csúnya. Esztétikai szempontból a kerti út szükséges rossz, mert holt felület az élő növényanyag között. Alaprajzának, hosszmetszetének, keresztmetszetének megtervezésekor mégis - a technikai követelmények figyelembevételével - elsősorban esztétikai szempontokat kell érvényesíteni, mert az út a kertnek térbeli vonala, ill. formája.

Az utak a kerti terek szélein fussanak, jó áttekintés nyíljék róluk a kertre, és mindig vezessenek valahová. Mértani kertben egyenes, tájképi kertben ívelt alaprajzú út a megfelelő. A kerti út csak az esetben lehet görbe, ha a terepfelszín v. valamilyen akadály ezt megokolja.

Kerti utak hegyes szögben ne találkozzanak; a Kerti utak kereszteződésénél teret ajánlatos képezni. Az utak tengelye a teret határoló vonalakra merőleges v. csaknem merőleges legyen.

A Kerti utak nyomvonalát lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy hosszmetszetük homorú legyen. Ha dombon kell utat átvezetni, azaz domború hosszmetszetet képezni, akkor helyezzünk el a tetőponton, az út tengelyében valamely építményt v. növényzetet, v. törjük meg az úttengelyt, esetleg toljuk el oldalirányban a kezdő szakasszal párhuzamosan, hogy kellemetlen átmetsződések ne keletkezzenek. kerti utak, kerti út