Bogyós növények metszése - Metszés Málna Ribizli Köszméte

  • 2020-02-12

Málna metszése

A málna hajtásképletei két évig élnek. Az ez évi zöld hajtások teremnek jövő évben. A metszés időpontja a szüret után esedékes.

Ekkor tőből eltávolítjuk a letermett, száradó vesszőket és egyben megritkítjuk az éves zöld sarjhajtásokat is. Méterenként 6-10 hajtást hagyjunk meg. Tavasszal a meghagyott vesszőket gyengén kurtítsuk vissza.

Ribizli metszése

A ribizli telepítés utáni metszése a vesszők 2-4 rügyre való visszametszésből áll. Eltérő metszési igénye van a fekete és piros ribiszkének.

A fekete ribiszke termését elsősorban az egyéves vesszőkön hozza, az idősebb részek értéktelenek. Ezért a termővessző állományt évente fel kell újítani. A fekete ribiszke alakító metszése a telepítés utáni visszametszés után a nyári hajtásválogatással kezdődik.

Júniusban a legjobb 4-5 hajtást hagyjuk meg, a többit távolítsuk el. A következő év tavaszán a vesszőket enyhén kurtítsuk vissza.

A harmadik év tavaszán megritkítjuk a termővesszőket, négyet, ötöt hagyjunk meg, a többit tőből távolítsuk el. Az ezutáni években a metszés már csak arra irányul, hogy a bokor ne sűrűsödjön el.

A legöregebb vesszőket folyamatosan ritkítsuk és annyi új tővesszőt hagyjunk meg évente, amennyi öreg részt eltávolítottunk. Kerüljük a fekete ribiszke túlzott metszését.

A piros és a fehér ribiszke termőrészei hosszabb életűek. A telepítés utáni első beavatkozás a hajtásválogatás, amikor a legerősebb, legjobb 4-5 hajtást hagyjuk csak meg. A továbbiakban folyamatosan évente 4-5 újabb tővessző meghagyásával a fekete ribiszkéhez hasonlóan alakítjuk ki a bokrot.

Termőkorban a metszés csak ritkításból áll. Óvjuk a több éves termőrészeket, mert ezek hozzák a termést, ellentétben a fekete ribiszkével.

Néhány év után azonban ezek a termőrészek felkopaszodnak, elöregszenek, így esetenkénti cseréjük indokolttá válik. Ilyenkor tőből távolítsuk el ezeket és az új tővesszőkből hagyjunk meg ugyanannyit pótlásukra. A felújításst több éven át fokozatosan végezzük.

A köszméte bokor alakító metszése a piros ribiszkével megeggyezik. Termőkorban is úgy kell metszeni, mert termőrészei hasonlóan több évig életképesek.

Ritkításra, időnkénti felújításra van szükség. A köszméte szétterülő bokor, ellentétben a piros ribiszkével, ezért ritkító metszéskor erre figyelemmel a fölfelé törő részeket hagyjuk meg.

Köszméte metszése

A törzses köszméte első metszése az oltványon található 2-3 koronavessző 2-4 rügyre való visszametszéséből áll.

A következő tavaszon megválogatjuk a fejlődött vesszőket, és körkörösen jól elosztott helyzetben 4-8 vesszőt hagyjunk a koronában.

Ezeket enyhén kurtítsuk vissza.. A további években törekedjünk arra, hogy a korona el ne sűrűsödjön., egyébként kerüljük a túlzott metszést.

Szeder metszése

A szeder is a málnához hasonlóan a termését az egyéves vesszőkön hozza, amelyek a szüret után elpusztulnak. Új vesszők az évről évre előtörő sarjhajtásokból fejlődnek.

A metszés tehát ittt is abból áll, hogy nyáron a szüret után a letermett vesszőket tőben eltávolítjuk.

Ezzel egyidejüleg válogassuk meg a sarjhajtásokat is. Az első években 2-3, késöbb 4-7 hajtást hagyjunk meg tövenként.

Ezeket legyező alakban kiterítve és elosztva kötözzük vagy aggassuk a támrendszerhez.

A sarjhajtások oldalhajtásait is le kell metszeni ugyanekkor és a hajtások hosszanti növekedését is korlátozzuk, csípjük vissza. A hajtások hossza elérheti a 2,5-5 métert.

 Kerti tó növényei Vízinövények