Kertészeti lexikon címszavak - P - 2. oldal

Lexikon címszavak P
 • Pereszkegombák

  Pereszke gombák (Tricholoma) a lemezes gombák (Agaricaceae) nemzetsége. Nagy v. középtermetű, vastag húsú gombák. A kalap domború, ritkábban középen kissé bemélyedő. A lemezek fehérek v. világossárgák. Jóízű ehető gomba a ...
 • Peribléma

  Peribléma a gyökér tenyészőcsúcsának az az osztódó szövettája, amely a dermatogén szövet és a pleroma között helyezkedik el. Plazmában gazdag, nagymagvú, vékonyfalú sejtjei ...
 • Pericyclus

  Pericyclus a központi henger legkülső, egy v. több sejtsoros rétege. A gyökérben sokáig megtartja osztódóképességét. Itt alakul ki a phellogen, részt vesz a hullámos kambium kialakításában ...
 • Periodicitás

  Periodicitás (szakaszosság). Némely életjelenségnek bizonyos időközönkénti ismétlődése (pl. ivarzás, virágzás, súlygyarapodás stb.).
 • Perje

  Poa L. (perje, Gramineae).Több, mint száz faja él a mérsékelt égövben. Egynyári évelő füvek, lapos v. összegöngyölődött levelekkel. Bugájuk laza, széles, a pelyvák jóval rövidebbek a füzérkénét. A toklász töve gyapjas. Poa pratensis L. (réti perire). Hazája Eurázia, É-Afrika, É-Amerika. Hazánkban őshonos, országszerte előfordul kaszálókon, legelőkön, ligeterdőkben, enyhén szikes laposokon. Tarackos fejlődésű
 • Peronoszpóra

  Peronospora arborescens, Peronospora brassicae, Peronoszpóra brassicae retek peronoszpórája, Peronospora (plasmopara) pimpinellae Savul. ánizs peronoszpóra, Peronoszpóra rumicis Corda sóskafélék peronoszpóra, Peronoszpóra schleideni Ung.
 • Perzselés

  Perzselés. A zöld növényi részeken nem kórokozók hatására keletkező elhalásos foltok megjelenése. Perzselés-t okozhat a növényvédőszer, ha abból egy rész bejut a növény szervezetébe és a bejutott anyagok a növényi anyagcserére káros hatásúak.
 • Petunia

  Petunia (Solanaceae). Mintegy huszonöt faja honos D-Amerikában. Egynyári vagy évelő dísznövények. Hajtásai mirigyszőrösek, levelei ép szélűek, virágai tölcséresek. Petunia x hybrida a Petunia axilláris és a petunia violacea keresztezéséből ...
 • Pezsgőbor

  Pezsgőbor (Vin de Champagne, e. vert dö sampány) olyan szénsavdús bor, melyben a szénsav a könnyű, vékony, üde, savanyú, előzően kikezelt alapborhoz hozzáadott cukorból alkoholos erjedés útján képződött s melyet a borban visszafojtottak. Pezsgőbor készítése. A Pezsgőbor-hoz hasonló italok készítése igen régi keletű
 • pH-érték

  pH-érték a talajok kémiai jellemzésére is használatos. A növénytermesztés szempontjából igen fontos, mert a legtöbb gazdasági növényünk, valamint a talajban élő hasznos baktériumok a semleges körüli kémhatást (pH 6-8) kedvelik
 • Phototaxia

  Phototaxia (phototaxis) némelyik mikroorganizmusnak olyan helyváltoztató mozgása, amelyet a fény irányít. Az Euglena pl. a fényforrás irányába úszik (poritív Phototaxia). A jelenség vizsgálatakor kiderült, hogy valahányszor árnyékot vet a színes "szemfolt" a sejtből kinyúló ostor ...
 • Picea - Lucfenyő

  Picea (lucfenyő, Abietaceae). Az északi féltekén Amerikától K-Ázsiáig előforduló, örökzöld tűlevelű fa. Koronája kúp alakú, magasba törő. Sekély gyökérzetű. Koronáját örvösen, szabályosan elhelyezkedő ágak alkotják. Kérge pikkelyesedő. Hegyes, szúrós tűi a hajtást rendszerint teljesen körbefogják. Toboza nem széthulló, csüngő, az őszi maghullás után is még a fán marad. Magja szárnyalt.
 • Pinus - Fenyő

  Pinus (fenyő, Abietaceae). Szabálytalan korona alakú, örökzöld fák v. cserjék. Kérgük vastag, érdes, mélyen barázdált, egyes fajoknál vékony foltokban felváló. Az ágak örvösen állnak. Koronáját hosszú és rövid hajtások alkotják. A tűk 1-2-5-ös nyalábokban helyezkednek el és tövüket eleinte hártyás hüvely veszi körül.
 • Pipacs

  - Pipacs Papaver rhoeas. Ősszel csírázva áttelelő, 15-90 cm magas, ágas szárú gyom-, gyógy, ill. dísznövény.
 • Piramis alakú fák

  - Piramis alakú fák az egyes növényfajok metszés nélkül is oszlop alakúra növő változatai. Nevelésük során sudarukat az aljuktól kezdve elágaztatják.
 • Pirregő tücsök

  - 1-1,5 cm nagyságú, szalmasárga, karcsú, egyenes szárnyú rovar, a hímet széles szárnya nagyobbnak mutatja. Tojás alakban telel; nyár közepére kifejlődik az imágó és a hím kellemes pirregő hangja széltében hallható szőlős dombokon, bozótos meleg helyeken.
 • Pisztácia

  - A pisztácia fa (Pistacia vera) termését Pisztácia mandula vagy Pisztácia-dióként is emlegetik. A Földközi-tenger vidékén, Kaliforniában és Kelet-Ázsiában termesztik.
 • Pitypang

  - Pitypang. Tőkocsányos, sárga virágú, fehér tejnedvet tartalmazó gyom-, ill. gyógynövény. A pongyola pitypang, gyermekláncfű évelő, függőleges gyöktörzsű növény. Levélrózsát képező levelei visszás-tojásdadok, kacurosak vagy öblösen fogasak.
 • Pocok fajok

  - Pocok fajok az egyszerű metszőfogú rágcsálók (Simplicidentata) alrendjének egérfélék (Muridae) családjába tartoznak.
 • Podzol

  - Podzol a hűvös, nedves éghajlatú területek szélsőséges erdőtalajának elnevezése, ezeken érvényesül legnagyobb mértékben a kilúgzás hatása.
 • Podzolosodás

  - Podzolosodás a talajképződési folyamat jellegzetes iránya, amely savanyú talajokat eredményez. Lényege a kilúgzással egy időben végbemenő ásványi bomlás.
 • Pókok

  - Pókok (Araneidea) rendje a szelvényezetlen potrohúak alosztályába, a pókszabásúak osztályába tartozó ízeltlábú állatok. A fej és a tor fejtorrá nőtt össze. Hat-nyolc pontszemük van. Elülső végtagjaik csáprágóvá alakultak méregmiriggyel vannak ellátva.
 • Polaritás

  - Polaritás (sarkosság). A növényi részek belső tulajdonsága, melynek következtében alapi részükön gyökereket, csúcsi részükön pedig hajtásokat fejlesztenek.
 • Polifág

  - Polifág. Az olyan táplálkozásmód, amelynél az állat többféle szerves eredetű táplálékon, gazdanövényen él. A leggyakrabban előforduló táplálkozásmód.
 • Polyploidia

  - Polyploidia (szerelvény sokszorozódás). Biológiai jelenség, a sejt kromoszóma-alapszámának megsokszorozódása (2n +1n: triploida; 2n + 2n: tetraploida stb. 2n + Xn polyploida).
 • Polygonum-keserűfű

  - Polygonum (keserűfű, Polygonaceae}. Változó megjelenésű és életmódú, egyéves v. évelő gyom-, gyógy-, ill. dísznövények. A Polygonum amphibium L., vidra keserűfű, az ártéri területek, réti agyagtalajok egyik leggyakoribb szántóföldi gyomnövénye. Tulajdonképpen vízinövény, a víz tetején úsznak bőrnemű levelei.
 • Poloskák

  - Poloskák Hemiptera alrendje a szipókás rovarok rendjébe tartozik. Lapostestűek, némelyeknek kiszélesedő nyakpajzsa van, szívó szájszervük ízelt szipóka.
 • Porzó

  - Porzó (stamen) a virág hím ivarlevele. Részei: a karcsú, többnyire fonalas és fehér Porzó-szál (filamentum) és ennek csúcsán a hosszúkás vagy gömbös, rendszerint sárga portok (anthera). A két portokot a Porzó-szál csúcsán lévő csatló (ereszték) (onnectivum) tartja össze.
 • Populáció

  - Populáció. 1. (biológia) A természetes biológiai populáció egy bizonyos helyen élő és egymás közt párosodó, ill, egymás közötti párosodási lehetőséggel bíró szervezetek csoportja. E szervezetek között számos kölcsönös vonatkozás van térben és időben.
 • Populációs genetika

  - Populációs genetika a genetika egyik ága, amely a szervezetek kvantitatív jellegű tulajdonságai átörökölhetőségével és ennek törvényszerűségeivel foglalkozik.
 • Porszerű talajszerkezet

  - A vizet rosszul tárolja, nehezen veszi be és gyorsan elveszti. Felszínén ún, kisebb csapóesők hatására vastag cserépréteg képződik.
 • Poszátafélék

  - Poszátafélék (Sylviidae) az énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Kis termetű, finom alkotású madarak, csőrük árszerű. Hasznos rovarevők, ősszel bogyókkal is táplálkoznak.
 • Poszméhek

  - A Poszméhek (pöszméhek) a méhfélék családjába tartozó rovarok. Az ide tartozó fajok, zömök, sűrűn szőrözött testűek.
 • Protoplazma

  - Protoplazma a sejt élő anyaga. Különleges fizikai és kémiai tulajdonságai következtében életjelenségeket mutat.
 • Pörgetés

  - Pörgetés a méhek gyűjtötte méznek különválasztása a lépekből az e célra készült géppel, a centrifugális erőn alapuló mézpörgetővel. Ideje akkor érkezik el, amikor a mézkamra lépjei jórészt megteltek s a méhek a mézeslépeknek legalább felét, kétharmadát viasszal befödték.
 • Prima alma

  - Származás és elterjedés. Az USA három nagy egyetemének (Purdue, Rutgers és Illionis) együttműködésével végzett rezisztencia nemesítési program (PRI program) első minősített fajtája.