Kertészeti lexikon címszavak - N - 2. oldal

Lexikon címszavak N
 • Növekedési periódus

  - A növekedés évi ütemében egy vegetációs cikluson belül bizonyos ritmikusság figyelhető meg.
 • Növekedési vessző

  - Növekedési vessző a fakorona szélességi, hosszanti fejlődését biztosítja. A növekedési vesszők szoros értelemben egyúttal termővesszők is és fordítva.
 • Növényápolás

  - Növényápolás. A legkedvezőbb termesztési viszonyok megteremtése és fenntartása termesztett növényeink számára. Körébe tartozik az időjárás okozta károk, pl. a felfagyás, a talaj kiszáradása elleni védekezés, a talaj tulajdonságainak
 • Növénybetegségek

  - Növénybetegség. Rendszerint jellemző, általában látható külső tünetek alapján ismerhető fel. A Növénybetegségeket kísérő külső elváltozás a kórtünet (szimptóma), a külső kórtünetek összessége a kórkép.
 • Növények elterjedése

  - Növények elterjedése. Gyakorlatilag csak növénytársulásokróI beszélhetünk, mert a növények magányosan alig fordulnak elő.
 • Növények fényigénye

  - A növényi szervezetek fényigénye igen változó. Ugyanazon a tájon évszakok, napszakok, tengerfeletti magasság, földrajzi szélesség és növénytakaró szerint változik.
 • Növények hőigénye

  - Minden növény fejlődése bizonyos meghatározott hőmérsékleti viszonyok között megy végbe, amelyek igen változók. A vízi vegetáció optimuma általában alacsony, a szárazföldi növényeké 25-30 C° körül van, a felső hőhatár 40-50 C° körüli.
 • Növények kiválasztó rendszere

  - A növények anyagcseréjük folyamán sokféle terméket hoznak létre, amelyek egy részét a környezetükbe, más részét testük belsejébe választják ki.
 • Növények kultúrába vétele

  - A történeti ókor hajnalán élő ősember, a szükségleteinek legmegfelelőbb növényeket környezetéből már nemcsak alkalomszerűen gyűjti be, hanem lakóhelye környékén, kezdetlegesen művelt földjébe el is veti.
 • Növények mozgása

  - Megkülönböztetünk helyváltoztató taxisok és helyzetváltoztató tropizmusok, nasztiák mozgásokat. A helyváltoztató mozgások alacsonyabbrendű növények sajátságai
 • Növények nedvességigénye

  - Növények nedvességigénye mutatja, hogy a növény vízigényét milyen nedvességű talajból tudja kielégíteni. Ez rendszerint arányos a növénynek a vegetációs idő alatt a talajból igényelt és felhasznált víz mennyiségével. - vagyis a növények vízigényével -, de lehet eltérő is.
 • Növények nevelése

  - Növények irányított nevelése. Célja: hibridpopulációból megfelelő nevelési módszerek (őszi vagy tavaszi vetés, öntözés stb.) alkalmazásával kiemelni, illetve hosszabb idő alatt kialakítani a kívánt nemesítési célnak megfelelő formákat.
 • Növények nyugalmi állapota

  - Vannak olyan növények, amelyeknek életműködése egész éven át tart, pl, a melegebb égövek növényfajai; vannak olyanok, amelyek életműködésüket csak bizonyos időszakban fejtik ki, s ezt rövidebb-hosszabb ideig tartó nyugalmi állapot követi, pl. a mérsékelt vagy hideg égövek növényei.
 • Növények párologtatása

  - A Növények párologtatása sokkal bonyolultabb, mint a tisztán fizikai párolgás (evaporáció); különleges gázcsere-nyílások (sztómák) szabályozzák, amelyek teljes zárulásakor csak a kutikulán keresztül történik átlag tizedrésznyire csökkent transzspiráció.