Kertészeti lexikon címszavak - L - 2. oldal

Lexikon címszavak L
 • Levélbolha

  (Psylloidea) a szipókás rovarok közé tartozó apró, Kabócaszerű rovarok. Szárnyuk átlátszó, egyszerű erezetű; hátsó lábaikkal jól ugranak. A lárvák, nimfák lapított testűek, kevésbé mozgékonyak, mint az imágók. Az ősszel megtermékenyített, kifejlett nőstények telelnek át, kora tavasszal sárgás
 • Levéldarázs

  Levéldarazsak (Tenthredinidae) a hártyásszárnyú, s ezen belül a levéldarázs alkatú rovarok egyik igen népes családja. Az imágók egyéb hártyásszárnyúakhoz viszonyítva lassú mozgású nappali állatok. Általában virágokon találhatók nektár és pollenevők, de ragadozók is
 • Levéldugvány

  Levéldugvány általában kifejlett levél, kis levélnyél darabbal, kivételesen a levéllemez olyan háromszögletűre vágott része
 • Levélfonálféreg

  Két fajnak van jelentősége: Aphelenchosides fragarieae, R. B., A. Ritzema Bosi. Schwartz. Előbbi üvegházi páfrányokon és Lorraine-Begonia-n, utóbbi Chrysanthemum-on okoz gyakori megbetegedést
 • Levélfúró eszelény

  Levélfúró eszelény (Coenorrhinus-Rhynchites-pauxillus Germ.) fémesen csillogó, sötétkék, 2-4 mm-es ormányos bogár. Tavasszal az almatermésű és csonthéjas gyümölcsfák, a kökény, galagonya stb. rügyeit, bimbóit és virágkocsányait rágva táplálkozik
 • Levéllemez

  Levéllemez (lamina) a levél lapos része. Benne mint hálózat tűnik fel a levélerezet. Részei a levéllemez csúcsa (apex), ezzel szemben a levélnyélhez csatlakozó rész a levéllemez válla (bacis), a csúcsot a vállal összekötő vonal a levéllemez éle (acies), e kettőt összekötő szegély, pászta a levéllemez széle (margo).
 • Leveleskel

  Leveles kel (marhakáposzta, Brassica oleracea L. var. acephala D., Cruciferae). Kétéves, nagyra növő, fejet nem fejlesztő káposztaféle.
 • Levélmoly

  Levélmoly néven, kárképük alapján, különféle családokba tartozó molylepkéket foglalunk össze.
 • Levéltetű

  A levéltetvek levélen, hajtáson, virágon, termésen szívogatnak. Szívásuk nyomán a levél bepödrődik, a hajtás elsatnyul, a levél, a termés deformálódik, a levél megsárgul, elhal, lehullik.
 • Levendula

  levendula (Lavandula, Labiatae). 40-80 cm magas félcserje, levelei megnyúlt lándzsásak, virágzata álfüzér, pártája ibolyáskék, jellegzetes levendulakék. Közismert finom illatú termesztett növény.
 • Légáramlás

  Légáramlás a levegő mozgása. Iránya szerint lehet 1. vízszintes, ekkor advekciónak is nevezzük, 2, függőleges fel- v. leszálló (konvekció), 3. ferde fel- v. lesikló légáramlás.
 • Légykapó félék

  Légykapófélék (Muscicapidae) az Énekesmadár alkatúak (Passeriformes) rendjének családja. Veréb nagyságú v. annál kisebb, de finomabb alkatú, hegyes, tőben széles csőrű Madarak tartoznak ide.
 • Lép

  - Lép (méh.) a mézelő méh viaszépítménye. A munkásméh potrohának hasán, a viasztükrön kiizzadt és apró, kis viaszpikkelyek formájában megszilárdult viaszból építik.
 • Lépesméz

  - Lépesméz, a léppel együtt fogyasztható csemege méz. Rendszerint apró keretkékben, kivételesen üvegdobozokban (box), szabad építményű, fiasításra nem használt (szűz) lépekben termelik.
 • Liebig Justus

  - Liebig Justus (1803-1873) német vegyész. Kutatásai jelentősek, különösen a szerves vegyületek terén. Ő foglalta össze először a modern trágyázástan tételeit. Minimum-törvénye (1840) szerint a termés nagyságát a rendelkezésre álló tápláló elemek közül a minimumban levő elem mennyisége szabja meg.
 • Ligeterdők

  - Ligeterdők (Populetalia albae). Folyóvizek mentén, oxigénben gazdag, friss vízzel elárasztott talajon kialakult buja növényzetű erdőtípusok, ahol a felhalmozódó iszapot a lehulló lomb humifikálja és rajta buja növényzetú erdők fejlődnek.
 • Lignin

  - Lignin a sejtek öregedésekor a sejtfalakban rakódik le. A Lignin-t színreakciókkal mutatják ki.
 • Ligustrum, Fagyal

  - Ligustrum (fagyal, Oleaceae). Lombhullató v. félig örökzöld cserjék, átellenes, ép szélú levelekkel. Apró, fehér, hímnős virágaik végálló bugában nyílnak. Termésük egy-négy magú, bogyószerő csontár.
 • Likacsos gombák

  - Likacsos gombák Polyporaceae a hártyagombák Hymenomycetes egyik családja. Gyakran taplógombáknak is nevezik a Polyporaceae családot, és likacsos gombák alatt a Polyporus nemzetséget értik.
 • Linné Carolus

  - Linné Carolus (Károly. 1707-1778). Svéd természettudós, a tudományos növényrendszertan világhírű magalapozója. Fő műve, a Systema naturae A természet rendszere az állatokat, a növényeket és az ásványokat foglalja rendszerbe (1735).
 • Limonium Sóvirág

  - Limonium sóvirág (Plumbaginaceae). Mintegy kétszáz faja az egész földön elterjedt. Limonium sinuatum Mill, (sóvirág, sziksaláta, Statice sinuata Limonium).
 • Linum len

  - Alacsony, középmagas, magas, gyepet alkotó v. felálló szárú növények. Leveleik keskeny-lándzsásak v. szálasak. Virágaik többnyire hullatagok, különböző színűek. Érés után magvetéssel szaporítjuk, cserépben elő kell nevelni. L. usitatissimum L. Ismert, egyéves gazdasági növény.
 • Lisztes répabarkó

  - ( Bothynodere [Cleomus] punctiventria Germ.). Cukor-, takarmány- és céklarépa tavaszi kártevője. Az éppen csírázó v. néhány leveles növényt szinte a föld színéig lerágja. Ez a kártevő különösen száraz, meleg tavaszok sorozata után szaporodik el.
 • Lisztharmat

  - Az Erysiphaoena családjába tartozó valódi élősködő gombák okozta betegség, melynek jellemző tünete, hogy a kórokozó gomba a növény felületét fehér (ritkán rózsaszínes vagy barna) penészszövedékkel vonja be, mintha a növény liszttel volna beszórva.
 • Lódarázs

  - Lódarázs Vespa crabro L. sárga testű, feketén tarkázott állat. Papírszerű anyagból épített fészkében társasan él.
 • Lomb

  - Lomb a lomblevelek összessége. A lomblevelek a növények levélképleteinek egyik csoportját alkotják. Nagy mennyiségben képződnek, színük nagy Klorofill-tartalmuk miatt zöld, de néha egészben v. részlegesen más (vörös, ezüstös) színűek is lehetnek.
 • Lombhullató növények

  - A lombhullató növények a tenyészeti időszak végén lehullatják lombleveleiket, s a következő vegetációs időszak kezdetén a levelek hónaljában fejlődött rügyekből hajtanak ki az új levelek.
 • Lombhullás

  - A fás növények téli, nyugalmi szakaszának bevezetése. A Lombhullás aktív életfolyamat, hormonhatás eredménye.
 • Lombkorona

  - Lombkorona (korona) a lombhullató és örökzöld fák ágrendszerén fejlődött lombozat. Két típusát különböztetjük meg: a tartóágas és a sudaras Lombkorona-t.
 • Lombszíneződés

  - Lombszíneződés. A levelek színét a zöld (Klorofill), sárga (karotin, yantofill) és a vörös (antociánok) színanyagok egymáshoz viszonyított aránya és a levél egyes szövetei között való megoszlása szabja meg.
 • Lombtalanítás

  - Lombtalanítás a lomb eltávolítása mechanikai úton v. vegyszeres kezeléssel különböző termesztési okokból.
 • Lonicera lonc

  - Lombhullató, ritkán félig örökzöld v. örökzöld, felálló v. kúszó törzsű cserjék.
 • Lopótök

  - Lopótök (Lagenaria siceraria, Cucurbitaceae). Hazája a trópusi Afrika, Kelet-India.
 • Lórom

  - Lórom (Rumex, Polygonaceae). Évelő v. egyéves, kórós növények, nagyobbrészt gyomok.
 • Lótücsök

  - Lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa L., vakondtücsök, lótetű). Az egyenesszárnyú rovarok közé tartozó 3,5-5 cm hosszúságú rovar.
 • Lösz

  - Lösz a jégkorszakban a folyók kiszáradt árteréből kifújt porból, szélárnyékos oldalakon vagy szélcsendben történő porhullásból létrejött, sárga színű, laza, üledékes kőzet.
 • Lucfenyő betegségei

  - A Pinus fajok tűlevél hullását előidéző Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev.-val rokon a lucfenyő leveleit károsító Lophodermium macrosporum (Hartig) Rehm.
 • Lúgos talaj

  - Mindazok a talajok, amelyek szénsavas meszet tartalmaznak, gyengén lúgos kémhatásúak.
 • Lizinka

  - Alacsony, legyökerező szárú v. magasabb, felálló szárú évelők; leveleik átellenesen v. örvökben állnak.
 • Lythrum

  - (füzény, Lythraceae). Nedves termőhelyeken növő, évelő v. egyéves növények.