Lexikon címszavak - K - 2. oldal

Lexikon címszavak K
 • Kerek pajzsú pajzstetvek

  Kerekpajzsú pajzstetvek (Diaspididae) gyümölcsfáink leggyakoribb pajzstetvei, amelyekre közösen jellemző, hogy a tetvek által kiválasztott pajzs nincsen összeforrva az állat hátával, arról könnyen leemelhető. A pajzs színe fekete, szürke v. szennyesfehér. Az állatok sárgák
 • Keresztes szőlőmoly

    szárnyas rovarok - Keresztes szőlőmoly (Polychrosis botrana Schiff.) sárga fejű világoszöld hernyója a szőlőbimbók és fürtök károsítója. Lepkéi rügyfakadás körül rajzanak, rajzása vontatott.
 • Keresztesvirágúak

  - Keresztesvirágúak (Cruciferae, keresztesek). Kétszikű növénycsalád. Tagjai egyéves v, évelő, lágy szárú növények szórt levelekkel.
 • Kerítés

  - kerítések készülhetnek telekhatárok jelzésére (s ezzel bizonyos jogok biztosítására), illetéktelen behatolások, kártételek elleni védelem céljából, a kertészetben gyakran szélfogónak, helyük, rendeltetésük szerint egyszerűbb vagy igényesebb kivitelben.
 • Kerti cserebogár

    szárnyas rovarok - Kerti cserebogár (Phylloperta horticola L.) sárgásbarna szárny fedőjű és zöldeskék nyakpajzsú állat. Júniustól augusztusig repül délben a föld felszínéhez közel, rendszerint ...
 • Kerti házatlancsiga

  Kerti házatlancsiga (Anion hortensis Fer.) merev bőrű állat, kinyúlva 30-50 mm hosszú. Alapszíne kékesszürke, barnás vagy szürkésfekete. Mindkét oldalán egy-egy feketés hosszanti sáv
 • Kerti sóska

  sóska (Rumex acelosa L., Polygonaceae). Európában őshonos. Vad alakjai nálunk is megtalálhatók. Évelő, korai vitaminforrásként fogyasztják. Szaporítása tőosztásról és magvetéssel történik, 30-40 em sortávolságra
 • Kerti utak

  Kerti utak a forgalom és a vízelvezetés céljára létesülnek. Építésük során - technikai szempontból - a forgalmi utakra vonatkozó általános elvek érvényesülnek A Kerti utak szélessége: ösvény, tipegő 0,40 m, talicskaút 0,60 m, kerti út (gyalogút) egy személy részére 0,60 m ...
 • Kertművészet

  A kertművészet feladatának természete szerint a művészeti ágak közül elsősorban az építőművészettel rokon, de a közös vonások ellenére jelentékeny különbség választja el őket.
 • Kertművészeti kompozíció

  Kertművészeti kompozíció. Az a művészeti munka, amellyel a kert részeit, részleteit, a kerti kép elemeit elrendezzük, szerves egésszé fűzzük össze. A Kertművészeti kompozíció-ban nagy jelentősége van a kertben álló építménynek, az épületnek is; sok esetben ez a kiindulópontja a Kertművészeti kompozíció-nak, s annak jellegét meghatározza, legalábbis közvetlen környezetére vonatkozólag.
 • Kertművészet Magyarországon

  Kertművészet Magyarországon. Hazánk földjén már a római uralom alatt fejlett kertészkedés folyt, főként Pannóniában, a mai Dunántúlon. A magyarságnak a virágok iránti szeretetét a honfoglalás korából származó iparművészeti tárgyak díszei bizonyítják.
 • Kertművészet története

  A Kertművészet története vázlatos történeti áttekintése során azt vizsgáljuk, hogy a különböző korok társadalmi viszonyai között 1. mit vártak az emberek a kerttől, mi volt a céljuk vele, milyen érzelmekkel viseltettek a kert, s általában a természet iránt; 2. milyen szempontok szerint, milyen társadalmi erők hatására alakították a kertet ...
 • Kerttervezés

  Kerttervezés. Kert (főként díszítő v. egészségügyi célból létesítendő kert) megépítéséhez szükséges tervek elkészítése.
 • Keserűgyökér

  (Picris hieracioides L., Compositae). Kétéves, felálló szárú, 30-150 cm magas, horgas serteszőrös gyomnövény, hosszúkás-tojásdad v. lándzsás, öblösen fogas szélú levelekkel.
 • Kémhatás

  - Kémhatás valamely oldat savas, lúgos vagy semleges jellegét jelenti.
 • Kén

  Kén sulfur, S természetes állapotban is előfordul. Ásványai igen elterjedtek. Többféle módosulatban is ismeretes. Sárga kristályos módosulatai (monoklin, rombos) szénkénegben oldhatók. Amorf Kén keletkezik, ha kristályos Kén -t megolvasztunk és hirtelen lehűtünk.
 • Kert, díszkert

  A Kert létesítése ipari jellegű tevékenység, Kert-építés. A gyakorlatban főként díszkertek, közületi zöldterületek létesítését értik rajta. Egyesíti a lényeget jelentő kertészeti jellegű munkákat az inkább járulékos, szorosabb értelemben vett építő (főként mély- és némileg magasépítő) munkával.
 • Kerti mag

  Kerti mag (aprómag). Zöldségnövények (zöldségmag) és dísznövények, virágok (virágmag) közfogyasztásra termesztett vetőmagja. A kereskedelemben kapható Kerti mag fajok és fajták adatait (felsorolás, ár, tulajdonságok rövid leírása) az évenként megjelenő árjegyzékek közlik.
 • Kénsav

  Kénsav (acidum sulfuricum H2SO4) színtelen, szagtalan, olajszerű folyadék. Régi neve vitriololaj. A tiszta Kénsav erősen higroszkópos, ezért mint szárító anyagot alkalmazzák.
 • Kéregmoly

    szárnyas rovarok - Kéregmoly (Enarmonia [Laspeyresia] woeberiana Schiff.) pirosas árnyalatú, szürkésfehér hernyója idősebb csonthéjas és almatermésű fák alsó törzsrészeiben, a vastag kéregrészekben rág járatokat
 • Kétalakúság

  Kétalakúság dimorfizmus. Szűkebb értelemben az a jelenség, amikor a szervezetbenegy szerv V. szervkomplexum két alakban fordul elő (pl. növényekben kétféle hosszúságú porzó vagy két különböző alakú levél vagy virág van
 • Kétéltűek

  Kétéltűek (Amphibia) a gerincesek egyik osztálya. 1. rend: Farkos kétéltűek (Urodela). Családjai: Barlangi gőtefélék (Proteidae), Szalamandrafélék (Salamandridae). 2. rend: Békák (Apura). Családjai: Nyelvetlen békafélék ( Pipidae), Karmos békafélék (Xenopodidae), Korongnyelvű békafélék
 • Kétéves növények

  - diciklikus növények, a Kétéves növények két tenyészeti időszakon át élnek
 • Kétlakiság

  Kétlakiság (dioecia). Az egyivarú virágoknak olyan ivarmegoszlása, amikor az egyik növényegyeden csupa porzós virág, a másikon csupa termős virág fejlődik
 • Kétszárnyúak

  Kétszárnyúak (Diptera) a rovarok egyik rendjét alkotják. Jellemzőjük, hogy a többi szárnyas rovartól eltérően csak egy pár kártyás szárnyuk van. A szárnyak mögött, a hátsó szárnynak megfelelő helyen kis nyúlvány: a rezgő v. billér található.
 • Kétszikűek

  Kétszikűek Dicotyledones. A zárvatermők első osztálya. Magvaikban két sziklevél van. Gyökérrendszerük főgyökérből és az ebből kiágazó oldalgyökerekből áll.
 • Kettősszelvényűek

  Kettősszelvényűek (Diplopoda, ikerszelvényesek) a gyűrűsférgekre emlékeztető gömbölyded, megnyúlt testű állatok.
 • Kilúgozás

  Kilúgzás a talajból egyes oldható v, oldhatatlan anyagok eltávozása lefelé haladó vízáramlás segítségével.
 • Kilúgozott szikesek

  A szikes talajok nagy részénél, különösen a szolonyeceknél az oldható sók, a szénsavas mész és egyéb anyagok a felső szintekben kisebb mennyiségben fordulnak elő, mint egyes alsóbb szintekben. Ilyen alapon nevezzük ezeket kilúgozott szikeseknek.
 • Kiméra

  Kiméra a növényi szervezet valamely szervében genetikailag különböző szövetképlet (pl. narancs héjában citrom szövetrészek) megjelenése.
 • Kínai kel

  Kínai kel (Brassica pekinensis Rupr., Cruciferae). Kínában már az V. század óta termesztik. Kétéves, kötöző salátára emlékeztető növény, főként salátaként fogyasztott káposztaféle.
 • Kínai kert

  A kínaiak a kertet a tájképfestés, tájképrögzítés egy sajátos módjának tekintették, és úgy helyeznék el szobáik ablaka verandáik előtt, mint Európában a tájképeket a szobák falán.
 • Királydinnye

  Királydinnye (magyar királydinnye, Tribulus orientalis Kern., Zygophyllaceae). Egyéves, tövétől ágas, lefekvő szárú növény, átellenes, rövid nyelű, 5-8 pár levélkéjű levelekkel. A növény hosszú, merev szőröktől borzas.
 • Kis farágópille

  Kis farágápille (Zeuzera pyrina L.) fehér szárnyú, acélkék foltokkal tarkázott nősténye tojásait csomókban a gyümölcsfák törzsére rakja. Sokkal inkább polifág, mint a nagy farágó (Cossus cossus L.), csaknem minden lombfánkat károsítja, de fenyőn is megtalálható.
 • Kisugárzás

  Kisugárzás (radiáció) a hőenergia távozása adott felszínről, hosszúhullámú, láthatatlan sugárzással. A földfelszín kisugárzása okozza az alsó légrétegek éjszakai lehűlését.
 • Kisugárzási fagy

  Kisugárzási fagy (radiációs fagy) a fagyponton túlterjedő olyan éjszakai lehűlés, amelyet derült időben, szélcsendben és száraz levegőben a talajfelszín igen erős hőkisugárzása okoz.
 • Kis vörösrügysodró

  Kis vörösrügysodró (Recurvaria nanella Hb.) szürkésfekete, kiterjesztett szárnyakkal 7-9 mm nagy lepke. Hernyója barnáspiros, a fej, nyakpajzs fekete. Kikelés után augusztus szeptemberben a levelekben vékony áttetsző barnás elágazó aknákat készít.
 • Kitaibel Pál

  Kitaibel Pál (1757-1817) világhírű botanikus, a magyar flórakutatás egyik úttörője. Bejárta egész Magyarországot és hatalmas növénygyűjteményt állított össze. Kutatásait elsősorban Buda és Pest környékén kezdte
 • Kitettség

  Kitettség valamely terület fekvése égtáj, lejtviszonyok és széljárás szempontjából. A kiettség főleg a nap besugárzó hatásának mértéke, valamint a szélviszonyok tekintetében jellemző.
 • Kitin

  Kitin vázpoliszacharid, vízben, híg savban, hígban oldhatatlan. Tömény savval hidrolizál glükózaminra és ecetsavra.
 • Klór

  Klór (Cl) zöldessárga színű, fojtó szagú gáz. Könnyen cseppfolyósítható, vashengerekben szállítják. A klór vízben oldódik, ez a klórosvíz, melyben sósavra és hipoklórsavra bomlik. A levegőnél nehezebb.
 • Klorofill

  Klorofill alapvázként négy -CH- csoporttal összekötött pirrolgyűrűt (porfirin-váz) tartalmaz molekulájában. Több hasonló szerkezetű Klorofill-t ismerünk. Legfontosabb közülük a klorofill-a, ez rögzíti a fényenergiát az asszimilációnál.