Kertészeti lexikon címszavak - B - 2. oldal

Lexikon címszavak B
 • Békák   - Anura, farkatlan kétéltűek kifejlett korban zömöktestű, farok nélküli gerinces állatok. Hátsó pár lábuk az elsőnél jóval hosszabb, helyüket ugrálva változtatják. Megtermékenyített petéik a vízben átalakulással fejlődnek.
 • Bigenerikus hibrid   utód - Leggyakrabban orchideáknál előforduló hibridek, amikor a növény két különböző nemzetségbe tartozó faj keresztezésével állítottak elő
 • Biológia   természettudomány - A Biológia az élet tudománya. Az élő világ tagolódása szerint a Biológia-nak három iránya van: növényélettan Botanika, álattan (zoológia) és embertan (antropológia)
 • Biológiai növényvédelem - Az agrotechnikai, mechanikai és kémiai védekezésen kívül újabban egyre nagyobb teret nyer a biocönológiai és ökológiai módszerekkel dolgozó bio-ökológiai, ill. Biológiai növényvédelem.
 • Biometria   - A biológiai jelenségek mennyiségi vizsgálatával, a vizsgálati eredmények érték elésével és értelmezésével foglalkozó tudományág. A Biometria témái tehát biológiaiak, vizsgálati módszere pedig matematikai.
 • Bioszféra   minden élet - és földtudomány - Az élővilág szférája. A Föld szilárd kérge (litoszféra), a vízburok (hidroszféra) és a légkör (atmoszféra) érintkezésénél, a Föld felszínén vagy közelében (a talaj szférájában, a pedoszférában) alakul ki.
 • Bodza   cserje - Bodza vagy bodzafa, borzafa, boz, boc és bodzafa (Sambucus L.), a bodzafafélék (Caprifoliaceae) fái vagy cserjéi, kórói, kiváló bélképződéssel.
 • Bogyó   termés - A húsos termésben a magvakat nem veszi körül rostos vagy kemény réteg (minta a csonthéjas termés esetében). A paradicsom és a szőlő termése valódi bogyó, a borostyáné és az áfonyáé álbogyó (ez utóbbiaknál a termés kialakításánál a vacok is részt vesz).
 • Bor   borászat
 • Borászat   Borászat (önológia, oenologia) azon ismeretek rendszere, amely a bor készítése, kezelése, fejlődése és stabilizációja során végbemenő biológiai, kémiai és fizikai folyamatokat, valamint az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat és technológiai eljárásokat foglalja magában
 • Borbírálat   borászat, Borbírálat főképpen az érzékszerveink segítségével végzett borminősítés. A szakszerű Borbírálat egyrészt a kémiai, másrészt a mikrobiológiai vizsgálat adataira támaszkodik
 • Botanika   növénytan, Növénytan. A növények anatómiájával foglalkozó tudományág. Sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan, növényföldrajz, ökológia
 • Botrytis   gomba, fertőzés, nemes rothadás
 • Bujtás   szaporítási mód, Ivartalan szaporítási mód, amely során a talajba lehajlított, vagy a tő körül laza, nedves homokkal feltöltött vesszőket járulékos gyökerek képzésére serkentjük

 • Bibe: Egy vagy több forrt termőlevél felső része, amely a virágpor befogadására alkalmas. A magházzal gyakran egy vékony bibeszál köti össze.
 • Binom: Két részből álló tudományos név, első fele a nemzetségnév , második része a faji jelző, együtt alkotják a rendszerezés alapegységét, a fajt. pl.: Rosa gallica
 • Bogas: Virágzat, benne minden virágzati tengely magános virágban végződik és az újabb virágzati tengelyek az előző virág alatt, oldalt erednek. Ha az oldalsó virágzati tengelyek párosával fejlődnek, kettős bognak (dichasium), ha magánosan, egyes bognak (monochasium) nevezzük.
 • Bonszai: Törpe fák nevelése edényben japány hagyományok szerint.
 • Borzas, borzasszőrű: Hosszú, kócosan elálló, de nem szúrós szőrrel borított növényi rész.
 • Boszorkányseprű: A fa ágán a lombozat torzulása. Rendszerint a hajtások rövidebbek, a levelek pedig kissebbek és zsúfoltabban állnak, mint a fa többi részén. Esetenként Dugványozással vagy oltással szaporítják, és külön fajtanévvel hozzák forgalomba. Főként fenyő félékre jellemző.
 • Buga: Folyamatos elágazású, fürtösen összetett fürtvirágzat.
 • Buroklevél, spatha: A viragzatot bimbós állapotban hüvelyszerűen körülölelő fellelvél. A kontyvirágfélék (Araceae) családjának fajainál a torzsavirágzatot veszi körül egy mutatós buroklevél.