Áfonya igényei - A hőmérséklet

Áfonya hőmérséklet igényei, áfonya fagytűrése

Szerző: Prof. Dr. Nagy György

A hőmérséklet
A biokémiai folyamatok alapvető feltétele a hőmérsséklet, ami - változásai révén fontos szabályozója a növények életműködésének. Különösen vonatkozik ez a fás növényekre - így az áfonyára is - amelyek élettevékenységeire nemcsak a napi hőingadozás, hanem a hőmérséklet egész évi, évszakok szerinti változásai is hatással vannak.
Nem utolsó sorban éppen a hőmérséklet téli és nyári értékeihez történő alkalmazkodás alakította ki a fás növények életműködésének azt a rendjét, amiben a lombhullás után a nyugalmi időszak kezdődik és tart a nedvkeringés tavaszi megindulásáig, amivel kezdetét veszi a - következő nyugalmi állapot bekövetkeztéig tartó - vegetációs vagy tenyészidőszak.

A termesztő számára ez utóbbi tűnik fontosabbnak, mert ebben az időszakban egy sor látható és jól érzékelhető életmegnyilvánulása van a növénynek (pl.rügyfakadás, virágzás, hajtásnövekedés, gyümölcsérés, lombszíneződés stb.).
Mégis, ne felejtsük el, hogy a téli, nyugalmi állapot - kevésbé látványos - történései legalább annyira fontosak, mert ha a tél hidegének megpróbáltatásait növényeink megsínylik, akkor a tenyészidőszak sem lesz olyan látványos, amint azt várnánk.
Fás növényeinknek a tenyészidőszakban történő szakszerű gondozása, jó kondícióban tartása a feltétele annak, hogy szöveteiben elegendő tartalék tápanyagot legyenek képesek még lombhullásig elraktározni, mert ez fogja eredményezni még a tél beállta előtt vesszeik beérését, kellő fásodását, miáltal éghajlatunkon a kultúráfonya fajták képesek télállóak lenni.
Ehhez persze még hozzájárul a teleinket szintén jellemző hótakaró szerepe is, ami már nemcsak a tél hidege, hanem a hideg, szárító szél ellen is védi az áfonya bokrok tövét és - ami nagyon lényeges - a sekélyen elhelyezkedő gyökérzetét.

A tavaszi fagyok nem okoznak kárt az áfonya virágzásában

A tenyészidőszakban a tavaszi utófagyok a virágzásban, esetleg ritkán, a váratlanul beköszöntő őszi, korai fagyok a következő évi termőrügyek károsításával lehetnek veszélyesek gyümölcstermő növényeink számára. Az áfonya fajták - más bogyós gyümölcs fajokhoz képest - e tekintetben türőképesebbek.
A tavaszi fagyok általában éppen az áfonya virágzás idején jelentkeznek, mégis - mind európai országok termesztői, mind hazai tapasztalataink szerint - nem okoznak kárt az áfonya virágzásában. Természetesen ennek a határértékét nem lehet pontosan megadni, mert az áfonya e tűrőképessége függ a fajtától, a növény kondíciójától, a sejtnedvkoncentrációjától, a talaj nedvességtartalmától stb., de sok egybehangzó megállapítás szerint a kultúráfonya fajták fagyokkal szembeni tűrőképessége jobb, mint akár a vad áfonyáé (!), akár más hazai bogyósgyümölcsűé (pl. feketeribiszke).
Ez mindenesetre figyelemre méltó lehetőség az áfonyatermesztésre olyan területeken, ahol más bogyósgyümölcsűek telepítését éppen a tavaszi fagyok veszélye miatt mellőzni kell.

A váratlanul korán beköszöntő -10 °C mértékű őszi fagy a kellően be nem érett vesszőket és a rajtuk lévő rügyeket károsíthatja, sőt - északeurópai tapasztalatok szerint
- az októberi -16, -20°C hőmérséklet esetén még a jól beérett vesszők is elfagynak. Szerencsére, ez utóbbival a mi éghajlatunkon nem kell számolnunk.

Az áfonya jó fagytűrő képességű növény

Honosítási vizsgálataim eredményei is az áfonya jó fagytűrő képességét igazolják mind a tavaszi utófagyok, mind az esetleges korai őszi fagyok esetén.
A tél folyamán adódó - esetleg egy január végi - erősebb enyhülést követő hirtelen lehűlés viszont már okozhat fagykárosodást. Ilyenkor a hótakaró megvédi ugyan a gyökérzetet és a bokrok tövét, ha a magasabb helyzetű vesszők vissza is fagynak, a növény képes az ép részekből megújulni, de a károsodás az azévi gyümölcshozamot mindenképpen csökkenti.

A talajhőmérséklet közismerten szintén befolyásolja a növények fejlődését.
Amerikai kutatók azt állapították meg, hogy a kultúráfonya fajták számára a legkedvezőbb a 18-21 °C talajhőmérséklet, mert alatta gyengébb, lassúbb a hajtásnövekedés, ami a talajhőmérséklet emelkedésével gyorsabb, erőteljesebb lesz. Ez mindenesetre annyiban figyelemre méltó, hogy áfonya termesztéssel kerüljük a hideg, nehezen felmelegedő talajokat.
Az áfonyára káros - különösen tartós (8-10 nap) - magas (40-50 °C) léghőmérsékletről nem kívántam szólni, mert éghajlatunkon ilyen veszéllyel nem kell számolnunk. Az viszont figyelembe veendő, hogy a kultúráfonya fiatal növényei érzékenyek a hazai nyarainkon is előforduló magas hőmérsékletre, különösen, ha ahhoz száraz talaj vagy szárító, meleg szél párosul.

Mindezeket összevetve Magyarország szárazföldi jellegű, kevésbé szélsőséges éghajlatával, ami más, hasonló szélességi fokok között fekvő országokéhoz viszonyítva mind télen, mind nyáron kedvezőbb, megállapítható, hogy hazánk, hőmérsékleti adottságainál fogva, alkalmas lehet a kultúráfonya fajták termesztésére azokon a területeken, ahol erre az egyéb feltételek megfelelnek.

Bogyós gyümölcs árak