Hínár

Kertészeti lexikon - Wiandt Díszfaiskola Bt. - Kórokozók kártevők növénygondozás növényápolás kerti munkák
Custom Search

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z - Kertészeti lexikon - Hínár<<< Kertészeti lexikon - H

Hínár

Hínár. A vízben élő magasabbrendű növények összessége. Beszélünk lebegő vagy az altalajhoz rögzített, alámerült vagy a víz felszínén úszó Hínár-ról. A Hínár káros a csatornákban, vízelvezető árkokban, mert azokban a vízfolyást eldugaszolja, feliszapolódást idéz elő, de még károsabb a rizsföldeken.

Hínár - Pallas lexikon

Hínár magyar mitoszi szó. A nép hitében vizi rém, magyar Scylla és Charybdis, akinek a kedve abban telik, hogy a fürdő gyermeket vagy a jószágot a vizbe rántja és belefojtja.
Általában nagy terjedelmü vizi növénymassza, a viz vagy az áradás szokta valahová magával vinni, a vizszinéhez közel messzire elnyulik, de a vizből csak a virága emelkedik ki, maga a viz tetején barnul, sürü rakást vagy zátonyt alkot, a vizbeli közlekedés, uszás, halászás stb. közben alkalmatlankodik, és bajos belőle kivergődni, kiszabadulni.
Valóságban a Hínárnak a fonalmoszatok tömött halmaza felel meg, mely helyenként, mint békanyál, töméntelen s a viz leapadása után vizi vagy tiszapamut lesz belőle.
Hínár továbbá általában hosszú, vékony, hajlékonyszárú, vízben úszó s a vizzel együtt lebegő virágzó növények halmaza, melynek levele gyakran keskenyke, vagy keskenyke sallangu, csak a Potamogeton fajainak egyrészéé (Potamogeton perfoliatus, Potamogeton lucens) szélesebb.
Több Hínár alkalmazkodó képessége azzal nyilatkozik, hogy szárának cikkjei tetemesen megnyulnak, azért a Hinár vizáradás esetén, a mélyebb (5 m. a Wörthi-tóban) vizben is boldogul.
Minthogy a Hinár nem ritkán seregesen nő együtt, sőt egymással összevissza is kuszálódik, a vizben való gázolást vagy haladást gátolhatja, ezért veszett rajta a vizi labirintus-féle értelem.
A virágzó növények közül a legkülönbözőbb családbeli, tehát virágát tekintve, gyakran nagyon eltérő, egész sereg él a vizbe lemerülve s a viz színével mintegy párhuzamosan elterülve. Az ilyen lemerülve himbálódzó növénysereg a hinár-formációt alkotja. A Hínár fogalmának felel meg a külföldi irodalomban a szargasszó-tenger vagy az Atlanti-oceán uszó szigete, a németek Wasserpestje, sőt a magyar zsombékja, uszó szigete és ingólapja is mind hinárféle veszedelmes hely.

Vizinövény vásárlás >>>

Diószegiék Hínárnak a Naias-t nevezték. Ez azonban törékeny száru növény és hosszúra nem tud megnyúlni.
Ujabb időben a balatoni hínárral csaptak elég ok nélkül lármát, mely mint vizi szörnyeteg ellepné és elmocsarasítaná a szép Balatont.
Ez a balatoni Hínár sem egyféle növény, hanem kétféle: a süllőfű meg a Potamogeton perfoliatus. Ezek másutt sekélyebb vizben usznak, a Balatonban pedig a szárok hosszúra (1-5 m.) megnyúlván, helyenként, főleg a bakonyi part csendesebb helyein, töméntelen nő együtt, s olykor-olykor a fürdő vendéget, a lábára csavarodván megijeszti.
Mind a két Hinár legjobban szeret a csendes vizü, iszapos öblökben, tehát a fürdőkben tanyázni, ahol a szél a vizet kevésbé bolygatja, tehát a nagyobb hullámcsapás vékony szárát össze nem tépdesi, zavartalanul virágozhatik és gyümölcsözhetik, mert hogy termékenyülés idején virágjuk s később a fejlődő gyümölcsük a vizbe lerágattassék, életmódjuknak kedvező általában nem lehet.
Mind a kettőnek a szerencsés alkalmazkodó képessége, hogy a szára a viz emelkedtével tetemesen megnyulik, tehát áradás után is nemsokára a vizszinére bukkan. Ezen belül magról is, sarjakról is töméntelen módon bir szaporodni, csaknem kiirthatatlan, s a tó sekélyebb részének fenekén egész hinárrétet sarjaszt. A Potamogeton-hinár szaporodásának nagysága csaknem páratlan, minden ép darabkája iparkodik ezt a vizi szörnyet ujra alkotni és növeszteni.
A Hínártól való félelem és a Hinár ellen való panasz azonban teljesen alaptalan.
A hínár a tónak és tavi életnek kiegészítő része. A Potamogeton valamennyi faja hasznos a haltenyésztésre, mert a hal közte szeret ívni. Magvát a vad ruca szereti. Füvével disznót etetni jó, de a tehén meg a juh nem eszi. Ha seregesen nő, trágyának használható. Mint minden más vizi növény, tisztítja a megromlott levegőt.
A süllőfű aquariumba is ajánlatos. A Hínár általában sok állatnak menekülő, buvó, sütkérező, v. költő helye, sőt eledele is.
A halak tápláléka is gyakran a H. közt él, tehát a halak élete a H.-ral szorosan összefügg. V. ö. Borbás, Tanulmányok a Balaton Hinár-ról. - Sárga-H., l. Utricularia; bökős-Hinár a. m. sulyom; H. szilvafalevelü, a Potamogeton perfoliatus, l. Átokhinár, Csillaghinár, Büzhinár, Borzhinár

hínár, hinár, halak, tó, tavak, balaton, átokhínár, süllőhínár, sulyom, csillaghínár, borzhinár
HínárHínár

Copyright (C) 2001-2014 
  Wiandt Díszfaiskola - Kertészet Komárom
Nézze meg feltöltött videóinkat

Wiandt Díszfaiskola, Kertészet
Wiandt Kertészet
Kertészet Webáruház
Kertészet Webáruház

Ismertetések

Fenyők
Cserjék
Bambuszok
Évelő növények
Fűszernövények
Díszfüvek
Szobanövények

Vásárlás

Vetőmag vásárlás
Évelő virágok
Fák
Cserjék, bokrok
Gyümölcs fajták
Kertészeti kellékek
Könyvek

Kert lexikon_A-K - Kert lexikon_L-Z